Header Background Medc2 - Over ons

Medical Cloud Company

the guardian angel for my health

Over ons

The Medical Cloud Company of MedC2 wordt in het kort geboren uit een samenwerking tussen verschillende actoren in de academische, MedTech en medische sector als een manier om antwoorden te vinden op onvervulde behoeften in de medische omgeving. Het eerste product in ontwikkeling is MyCareAvatar, een patiëntgericht platform dat toegankelijk is via een responsieve website en een mobiele app.

Over ons

The Medical Cloud Company of MedC2 wordt in het kort geboren uit een samenwerking tussen verschillende actoren in de academische, MedTech en medische sector als een manier om antwoorden te vinden op onvervulde behoeften in de medische omgeving. Het eerste product in ontwikkeling is MyCareAvatar, een patiëntgericht platform dat toegankelijk is via een responsieve website en een mobiele app.

 
Brice Van Eeckhout

Brice Van Eeckhout

CEO

Het bedrijf staat onder leiding van Brice Van Eeckhout, een Handels Ingenieur met een CEMS master in International Management. Hij heeft ervaring met de ontwikkeling van mobile Health projecten. 

Sebastiaan Huntjens

Sebastiaan Huntjens

CFO

De CFO van het bedrijf, Sebastiaan Huntjens, is een business developer met eengeweldige staat van dienst in innovatieve startups op het gebied van gezondheidszorg eneen functie in de onderzoekseenheid D-Lab van de Universiteit van Maastricht.

Arthur Jochems

Arthur Jochems

Machine Learning Expert

De Machine Learning Expert van MedC2, Arthur Jochems, is een softwareontwikkelaaren een postdoctoraal onderzoeker in de computationele biologie. Hij is mede-uitvinder van Distributed Learning-methodologieën en heeft de ontwikkeling van meerdere gevalideerdevoorspellingsmodellen voor precisiegeneeskunde geleid.

Guillaume Gustin

Guillaume Gustin

CTO

De CTO van het bedrijf, Guillaume Gustin, is een biomedisch ingenieurmet een specialisatie in bio-informatica. Hij heeft ervaring met de ontwikkeling van mobieleapplicaties voor digitale gezondheidsprojecten.

Iva Halilaj

Iva Halilaj

iPDA developer

Tijdens haar doctoraat, werkt Iva Halilaj aan de ontwikkeling van state-of-the-artgeïndividualiseerde Patiëntenbeslismiddelen (iPDA) die sterke empowerment van patiëntenmogelijk maken en de relaties tussen patiënten en artsen verrijken. Zij zorgt voor deintegratie van deze iPDA's in het MyCareAvatar-platform.

Paul Tulcinsky

Paul Tulcinsky

Advisory Board Chairman

Paul Tulcinsky is de CEO van Benelux Health Ventures. Hij heeft uitgebreide kennis van de internationale belastingwetgeving en adviseert senior managementteams en grotebedrijven gedurende zijn carrière.

Michel Dumontier

Michel Dumontier

Scientific Advisory Board lid

Michel Dumontier is een Eminent Hoogleraar data wetenschappen aan de Universiteit Maastricht en leidt het Inter-facultaire Institute for Data Science in dezelfde universiteit. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van computationele methoden voor schaalbare integratie en reproduceerbaar analyse van FAIR (findable, accessible, interoperable en Reusable) gegevens over schalen - van moleculen, weefsels, organen, individuen, populaties om het milieu. Zijn expertise zal waardevol zijn in de ontwikkeling van ons FAIR dataplatform.

Olivier Morin

Olivier Morin

Scientific Advisory Board lid

Oliver Morin is een post-doctoraal onderzoeker leidt de Straling Oncologie Informatica Lab aan de Universiteit van Californië, San Franscisco (UCSF) met het doel om de rijkdom van informatie te gebruiken op UCSF te helpen bepalen van de beste behandeling aanpak en om de kwaliteit te verzekeren. Zijn onderzoek richt zich op het ontwikkelen en implementeren van hulpmiddelen van beeld begeleiding (patiënt uitlijning, tracking en dosis verificatie) om de efficiency te verbeteren en de neveneffecten van bestraling te verminderen. Met een sterke expertise in de analyse van patiëntgegevens voor de ontwikkeling van gepersonaliseerde advies tools is hij een perfecte match voor MedC2.

Avishek Chatterjee

Avishek Chatterjee

Data Science Expert

Onze Data Science Expert, Avishek Chatterjee, heeft vijf jaar postdoctorale onderzoekservaring in de medische datawetenschap. Avishek heeft een sterke expertise in het gebruik van Machine Learning methoden voor de ontwikkeling van medische behandelplanning en prognosevoorspellende modellen.